Kontakt

Vaše komentare i razmišljanja na sadržaje objavljene na ovoj prezentaciji možete poslati direktno autoru Diegu Fuzaru, na italijanskom jeziku, na sledeću e-mail adresu: fusaro@filosofico.net.
(Visualizzazioni 450 > oggi 1)

Diego Fusaro